Podpis Elektroniczny CERTUM

tel: 71 79 72 692 

Który podpis elektroniczny wybrać?

tak by był maksymalnie przydatny

Jakie dokumenty są wymagane?

bez nich nic nie zdziałamy

CZŁONEK ZARZĄDU BEZ PESEL

Polski nr PESEL dla Obcokrajowca

usługa świadczona w Polsce lub na odległość
przez pełnomocnika

 

ZGODNE Z eIDAS / SHA-2

Podpis Elektroniczny KRS dla Zarządu

Procedura PaperLess, wszystkie formalności na miejscu
do 3 podpisów na godzinę cały proces od A do Z 

 

ZGODNE z eIDAS / SHA-2

Kwalifikowana Pieczęć elektroniczna

pieczęć elektroniczna na karcie lub Simply Sign,
integralność, znakowanie czasem, API

 

PaperLess

Pierwsi i jedyni w Polsce.
Postępowanie do 15 min.

 

Szkolenia

zamknięte | on-line

 

Kwalifikowany Podpis Elektroniczny
bez czytnika i karty

SimplySign

Telefon lub Tablet

ale także Komputer

Kancelarie Prawne i Biura Rachunkowe

Podpisy dla Państwa Klientów?

Powszechne Centrum Certyfikacji CERTUM

Asseco Data Systems

Partner Premium k11project

Największy potencjał w regionie

 BIZNES MIKRO

Szybka i pewna realizacja

od 1 do 5 podpisów elektronicznych
Wydania standardowe i przyspieszone
 
BIZNES SMB

Dostępność i elastyczność

od 6 do 19 podpisów elektronicznych
Wydania przyspieszone | PaperLess
 
BIZNES KORPORACYJNY

Procedury, zasoby, doświadczenie

od 20 podpisów elektronicznych
Wydania przyspieszone | PaperLess
 

Kwalifikowany Podpis Elektroniczny zwany w skrócie Podpisem Elektronicznym (dawniej zaś: Bezpiecznym Podpisem Elektronicznym Weryfikowanym Kwalifikowanym Certyfikatem) to system elektroniczny oparty na kryptografii asymetrycznej umożliwiający oznaczenie dokumentu elektronicznego w taki sposób, że nie jest możliwa zmiana jego zawartości. Przy pomocy przepisów prawa stworzone zostały warunki stanowiące o niezaprzeczalności. Oznacza to, że żadna ze stron nie może zaprzeczyć swojego udziały w procesie oznaczania dokumentu. Jest on tożsamy z podpisem złożonym odręcznie na dokumencie papierowym. 

Ze względu na rozwój elektronicznej gospodarki konieczne było stworzenie warunków ułatwiających przepływ dokumentów elektronicznych tożsamych z tymi jakie do tej pory tworzyliśmy metodami tradycyjnymi. Od roku 2015 rozpoczęła się w Polsce nowelizacja przepisów mająca na celu ułatwienie obrotu elektronicznymi dokumentami kierowanymi do instytucji publicznych takich jak Urzędy Skarbowe (US), Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), Ministerstwa prowadzące rejestry centralne  – np. eKRS czy RPWDL, Urząd Zamówień Publicznych (UZP) i wiele, wiele innych …