Podpis Elektroniczny CERTUM

tel: 71 758 12 58  |  22 12 287 45

Który podpis elektroniczny wybrać?

tak by był maksymalnie przydatny

Jakie dokumenty są wymagane?

bez nich nic nie zdziałamy

CZŁONEK ZARZĄDU BEZ PESEL

Polski nr PESEL dla Obcokrajowca

usługa świadczona w Polsce lub na odległość
przez pełnomocnika

 

ZGODNE Z eIDAS / SHA-2

Podpis Elektroniczny KRS dla Zarządu

Procedura PaperLess, wszystkie formalności na miejscu
do 3 podpisów na godzinę cały proces od A do Z 

 

ZGODNE z eIDAS / SHA-2

Kwalifikowana Pieczęć elektroniczna

pieczęć elektroniczna na karcie lub Simply Sign,
integralność, znakowanie czasem, API

 

PaperLess

Pierwsi i jedyni w Polsce.
Postępowanie do 15 min.

 

Szkolenia

zamknięte | on-line

 

Kwalifikowany Podpis Elektroniczny
bez czytnika i karty

SimplySign

Telefon lub Tablet

ale także Komputer

Kancelarie Prawne i Biura Rachunkowe

Podpisy dla Państwa Klientów?

Powszechne Centrum Certyfikacji CERTUM

Asseco Data Systems

Partner Premium k11project

Największy potencjał w regionie

 BIZNES MIKRO

Szybka i pewna realizacja

od 1 do 5 podpisów elektronicznych
Wydania standardowe i przyspieszone
 
BIZNES SMB

Dostępność i elastyczność

od 6 do 19 podpisów elektronicznych
Wydania przyspieszone | PaperLess
 
BIZNES KORPORACYJNY

Procedury, zasoby, doświadczenie

od 20 podpisów elektronicznych
Wydania przyspieszone | PaperLess
 

Kwalifikowany Podpis Elektroniczny zwany w skrócie Podpisem Elektronicznym (dawniej zaś: Bezpiecznym Podpisem Elektronicznym Weryfikowanym Kwalifikowanym Certyfikatem) to system elektroniczny oparty na kryptografii asymetrycznej umożliwiający oznaczenie dokumentu elektronicznego w taki sposób, że nie jest możliwa zmiana jego zawartości. Przy pomocy przepisów prawa stworzone zostały warunki stanowiące o niezaprzeczalności. Oznacza to, że żadna ze stron nie może zaprzeczyć swojego udziały w procesie oznaczania dokumentu. Jest on tożsamy z podpisem złożonym odręcznie na dokumencie papierowym. 

Ze względu na rozwój elektronicznej gospodarki konieczne było stworzenie warunków ułatwiających przepływ dokumentów elektronicznych tożsamych z tymi jakie do tej pory tworzyliśmy metodami tradycyjnymi. Od roku 2015 rozpoczęła się w Polsce nowelizacja przepisów mająca na celu ułatwienie obrotu elektronicznymi dokumentami kierowanymi do instytucji publicznych takich jak Urzędy Skarbowe (US), Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), Ministerstwa prowadzące rejestry centralne  – np. eKRS czy RPWDL, Urząd Zamówień Publicznych (UZP) i wiele, wiele innych …