JEDZ – Zamówienia Publiczne

JEDZ to nowe wyzwanie dla przedsiębiorców. Podmioty biorące udział w postępowaniach realizowanych zgodnie z przepisami o Zamówieniach Publicznych powinny dostarczyć ofertę w formacie elektronicznym. Plik powinien być opatrzony Kwalifikowanym...