Wszystkie kategorie
powrót do

 

 

Ścieżka PapeLess
szybciej i bezpieczniej

 

 

Który podpis
elektroniczny wybrać?

 

 

Jakie dokumenty
są wymagane?

 

Jakie dokumenty są wymagane

Podpis Osobisty – certyfikat z danymi osoby fizycznej

Kwalifikowany podpis elektroniczny dla Polaka
(1) Dowód osobisty lub (2) Paszport
Kwalifikowany podpis elektroniczny dla Obcokrajowca z obszaru UE (PESEL)
(1) Dowód osobisty kraju członkowskiego UE lub (2) Paszport + (A) dokument potwierdzający nadanie numeru PESEL np: EL/PW/1 lub inny oficjalny dokument zawierający numer PESEL np. polskie prawo jazdy, karta pobytu, dokument meldunkowy etc … prosimy o kontakt w celu omówienia szczegółów
Kwalifikowany podpis elektroniczny dla Obcokrajowca z obszaru UE (bez PESEL)
(1) Dowód osobisty kraju członkowskiego UE lub (2) Paszport
Kwalifikowany podpis elektroniczny dla Obcokrajowca spoza obszaru UE (PESEL)
(1) Paszport + (A) dokument potwierdzający nadanie numeru PESEL np: EL/PW/1 lub inny oficjalny dokument zawierający numer PESEL np. polskie prawo jazdy, karta pobytu, dokument meldunkowy etc … prosimy o kontakt w celu omówienia szczegółów
Kwalifikowany podpis elektroniczny dla Obcokrajowca spoza obszaru UE (bez PESEL)
(1) Paszport

UWAGA: potwierdzenie tożsamości realizujemy wyłącznie na podstawie oryginalnych dokumentów tożsamości, ważnych w momencie postępowania. Skany, zdjęcia, PDF, ksera wykorzystujemy jedynie na etapie przygotowania dokumentów i weryfikacji. W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt.

Aktywacja hybrydowa musi być przeprowadzona na podstawie danych z dokumentu, który będzie okazany podczas potwierdzenia tożsamości realizowanego podczas postępowania.

Wymagane jest osobiste stawiennictwo wnioskodawcy. Nie ma możliwości realizowania postępowania przy pomocy pełnomocnika.

Dodatkowo

Podpis Firmowy – certyfikat z danymi osoby fizycznej (reprezentującej firmę / podmiot) i danymi organizacji

Potwierdzenie nadania numeru NIP
Potwierdzenie nadania numeru REGON
Dokument rejestrowy: potwierdzający wpis do KRS / CEIDG
W przypadku spółek cywilnych kopia umowy z zapisem dotyczącym warunków reprezetnacji
W przypadku instytucji dokument / akt mianowania (powołania) na stanowisko osoby podpisującej pełnomocnictwo dla pracownika, z którego wynika umocowanie w przedmiotowym zakresie
Inne:
Notariusz – akt powołania na Notariusza przez MS

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu

71 300 12 00

Formularz

Jaki podpis wybrać