Wszystkie kategorie
powrót do

 

 

Ścieżka PapeLess
szybciej i bezpieczniej

 

 

Który podpis
elektroniczny wybrać?

 

 

Jakie dokumenty
są wymagane?

 

PaperLess – ścieżka elektroniczna ze złożeniem podpisu biometrycznego

Na czym polega ścieżka PaperLess?

Na przeprowadzeniu całego postępowania od aktywacji po zawarcie umowy i wydanie certyfikatu kwalifikowanego przy pomocy elektronicznego systemu. Etapy postępowania:

Wprowadzone dane (aktywacja karty) zostają zapisane i opatrzone podpisem biometrycznym wnioskodawcy oraz kwalifikowanym podpisem elektronicznym Operatora prowadzącego postępowanie.
W rezultacie elektroniczne dokumenty są obsługiwane po stronie centrali niezwłocznie po zakończeniu postępowania zgodnie ze wskazanym trybem. Wielopoziomowe zabezpieczenia elektroniczne oraz organizacyjne sprawiają, że nowa technologia jest jednym z najbardziej bezpiecznych rozwiązań na rynku.
Po przeprowadzeniu i zakończeniu weryfikacji danych zawartych we wniosku / oświadczeniu (weryfikacji tożsamości wnioskodawcy) wydawany jest certyfikat w zawnioskowanym trybie.

Od operatora otrzymują Państwo wszystkie niezbędne informacje techniczno-organizacyjne a bezpośrednio z CERTUM na podany we wniosku adres e-mail – telekod umożliwiający instalację certyfikatu na karcie lub module HSM. 

Autorska Technologia Asseco Data Systems

Wdrożenie nowej Platformy PaperLess w roku 2019 było możliwe dzięki wielu miesiącom pracy setek specjalistów. Poczynając od zespołu osób odpowiedzialnych za opracowanie produktu i jego certyfikację poprzez sztab developerów, którzy stworzyli niezbędne oprogramowanie, aż po dział wdrożeniowo-testowy, który prowadził kilku-miesięczny pilotaż. W wyniku prowadzonych prac system przeszedł certyfikację w zakresie zgodności z rygorystycznymi przepisami dotyczącymi podmiotów świadczących Usługi Kwalifikowane było możliwe także dzięki wykorzystaniu bezpiecznej platformy Samsung KNOX.

Oddanie do Państwa dyspozycji bezpiecznego ekosystemu zapewnia zachowanie najwyższych standardów poufności. Całe środowisko jest nadzorowane i zarządzane centralnie na poziomie Asseco Data Systems. Dzięki wielopoziomowym zabezpieczeniom jest odporne zarówno na znane jak również przyszłe zagrożenia.

Na system PaperLess składają się:

certyfikowana Platforma do zarządzania postępowaniami
certyfikowana Platforma do zarządzania urządzeniami i oprogramowaniem (MDM)
środowisko Samsung KNOX stanowiące bezpieczna platformę dla systemu
certyfikowane urządzenia z zapewnionym bezpiecznym połączeniem do systemu
autoryzowani Partnerzy, ze sztabem najbardziej doświadczonych operatorów

Asseco Data Systems i marka CERTUM to najbardziej innowacyjny podmiot w sektorze usług kwalifikowanych w Polsce. Po udanej premierze podpisu mobilnego SimplySign, który cieszy się rosnąca popularnością, przyszła kolej na następny etap: PaperLess.