Podpis Elektroniczny CERTUM

tel: 71 758 12 58  |  22 12 287 45

Który podpis elektroniczny wybrać?

tak by był maksymalnie przydatny

Jakie dokumenty są wymagane?

bez nich nic nie zdziałamy

Podpis Elektroniczny Aktualności

Kwalifikowany podpis elektroniczny jest ważnym elementem rozwoju gospodarki cyfrowej. Stanowi poważny fundament do budowy zaufania między uczestnikami realizującymi operacje elektroniczne. Każy z nich może oznaczyć kwalifikowanym znacznikiem czasu pliki elektroniczne oraz ochronić ich integralność. Najważniejszym elementem jest jednak niezaprzeczalność związana z możliwością przypisania odpowiedzialności do konkretnej osoby. Jej udział w procesie potwierdzony złożonym pod dokumentem podpisem elektronicznym jest bezsporny.

Technologia oprta na kryptografii asymetrycznej, w której klucze przechowywane są na kartach kryptograficznych czy sprzętowych modułach bezpieczeństwa – ang. HSM) ma wymiar materialny i stanowi nieodłączny element infrastruktury nie ma więc możliwości jego skopiowania czy też kradzieży w sposób niezauważony.

Hurra koniec 2020 roku …

Za 24h godziny będziemy w nowym roku …

JEDZ – Zamówienia Publiczne

JEDZ to nowe wyzwanie dla przedsiębiorców. Podmioty biorące udział w postępowaniach realizowanych zgodnie z przepisami o Zamówieniach Publicznych powinny dostarczyć ofertę w formacie elektronicznym. Plik powinien być opatrzony Kwalifikowanym Podpisem Elektronicznym.

Podpis Elektroniczny SHA-2

Od 1.07.2018 r. zaczął obowiązywać schemat SHA2