Wszystkie kategorie
powrót do

 

 

Ścieżka PapeLess
szybciej i bezpieczniej

 

 

Który podpis
elektroniczny wybrać?

 

 

Jakie dokumenty
są wymagane?

 

Eksploatacja podpisu – formularze CERTUM

Instalacja certyfikatu po wydaniu
Installation of the certificate after the issue

Odnowienie certyfikatu kwalifikowanego
Qualified Certificate Renewal

Aktualizacja adresu e-mail
Update of e-mail address

proCertum Smart Sign – wyjaśnienie istotnych parametrów konfiguracji

W poradniku znajdą Państwo odpowiedzi: Jak skonfigurować program do podpisu elektronicznego? Jak podpisać dokument elektroniczny XML / PDF? Jak podpisać dokument do KRS? Jak podpisać e-Sprawozdanie? Jaki podpis złożyć pod plikiem JEDZ? Jaki podpis złożyć pod sprawozdaniem finansowym?

Konfiguracja programu Smart Sign?

Sprawozdania Finansowe 2020 – KRS

proCertum Smart Sign

oprogramowanie do składania i weryfikacji kwalifikowanych podpisów elektronicznych

Istnieją różne (A) formaty oraz (B) typy podpisu elektronicznego. Posiadają one różne (C) dodatkowe opcje oraz możliwość konfiguracji (D) ustawień zaawansowanych. Każdy z wymienionych elementów posiada określone cechy, które mogą być pożądane w planowanym przez nas zastosowaniu, ale także w przypadku niewłaściwego ustawienia mogą uniemożliwić nam przekazanie pliku do systemu elektronicznego, pomimo, iż podpis elektroniczny złożony na dokumencie jest skuteczny i wywołuje skutek prawny.

W przypadku korzystania wewnątrz organizacji o ustawieniach decydują wewnętrzne potrzeby i ustalone w normy. Jeśli dokument ma być przekazany jednak na zewnątrz, należy ustalić jaki format jest wymagany / pożądany / możliwy od odczytania przez odbiorcę.

Podstawowa wiedza dotyczy cech podpisu i tego jakie niosą za sobą skutki
(zasadniczo obowiązuje format XAdES):

  • Podpis XAdES zewnętrzny –  całość stanowią dwa osobne pliki – dokument podpisany oraz plik podpisu elektronicznego z rozszerzeniem XAdES. Przekazując drugiej stronie tak przygotowane dokumenty będziemy zawsze dysponować plikami, które podpisaliśmy oraz plikami będących plikami podpisu elektronicznego. Nazwa pliku podpisu elektronicznego jest identyczna z nazwą podpisywanego pliku (łącznie z rozszerzeniem). 

 

  • Podpis XAdES wewnętrzny – inaczej zwany otaczającym – całość stanowi jeden dokument z rozszerzeniem XAdES. Nazwa pliku jest utworzona na podstawie pliku źródłowego z rozszerzeniem jakie posiadał (plik podpisany znajduje wewnątrz pliku podpisu). Wymaga posiadania oprogramowania do otwierania plików XAdES (każdy dostawca podpisu elektronicznego dostarcza odpowiednie oprogramowanie)  w celu “wypakowania” właściwego dokumentu z pliku podpisu elektronicznego.

 

  • Podpis specjalny PDF (PAdES) – podpis elektroniczny dołączony (“osadzony”) w formacie PDF. Może zawierać dodatkowo wizualizację podpisu – całość stanowi jeden plik dokumentu, który został opatrzony podpisem. Nie wymaga specjalnego oprogramowania. Do przeglądania plików podpisanych podpisem PAdES i ich weryfikacji możemy używać bezpłatnego oprogramowania firmy Adobe Reader.

Konfiguracja oprogramowania / Zmiana  ustawień

Menu: Ustawienia (oznaczenie numer 1)

Zakładka: Podpis (oznaczenie numer 2)

 

Sekcja “Format podpisu”

Ustawienie oznaczone numerem 3 to praktyce stały i niezmienny element konfiguracji – format XAdES. Druga opcja CAdES / ETSI istnieje wyłącznie w celu zachowania zgodności ze starszymi systemami i w popularnych dzisiaj przeznaczniach nie znajduje zastosowania .

 

Sekcja “Typ podpisu”

Ustawienie oznaczone numerem 4 pozwala określić typ podpisu elektronicznego. W zależności od ustaleń / wymagań stron  postępowania, należy wybrać Typ: zewnętrzny (dwa pliki)  lub wewnętrzny (jeden plik wewnątrz podpisu) lub jeden plik z podpisem w środku przy tzw. podpisie otoczonym – enveloped, dla formatu XML.

 

Sekcja “Funkcja skrótu”

Ustawienie oznaczone numerem 5 domyślnie wskazuje schemat SHA-256 czyli SHA-2 (czytaj: SZA DWA). Opcja przeznaczona jest dla użytkowników starszych podpisów elektronicznych, generowanych przy użyciu schematu SHA-1 wydanych przez 01-07-2018 r. i ma na celu zachowanie zgodności regulacyjnej. Asseco Data Systems wydaje wyłącznie  podpisy zgodne ze schematem SHA-2. Schemat SHA-1 został wycofany ale zachowuje swoją ważność w podpisach kwalifikowanych wydanych przed 01.07.2018 r.

Sekcja “Dodatkowe opcje podpisu”

Ustawienie oznaczone numerem 6 “Twórz podpis specjalny PDF (PAdES), gdy podpisywany jest dokument PDF” umożliwia dołączanie (osadzanie) podpisu w plikach PDF. Każdy plik PDF bez względu na inne ustawienia będzie posiadał w swojej strukturze podpis elektroniczny. Dodatkowo istnieje możliwość umieszczenia graficznego symbolu (sekcja: Zaawansowane opcje podpisu PDF / PAdES).

Ustawienie oznaczone numerem 7 służy włączeniu elektronicznego datowania przy składaniu podpisu elektronicznego. Wariant podpisu elektronicznego z kwalifikowanym znacznikiem czasu – T (oznaczony jest tzw. czasem obiektywnym = mającym skutek daty pewnej) lub bez kwalifikowanego znacznika czasu – BES. Odpowiednią opcję należy wybrać z listy. Jeśli przy pierwszym uruchomieniu aplikacji proCertum Smart Sign zostanie wybrana odpowiedź TAK – znacznik czasu będzie dołączony domyślnie do każdego składanego podpisu. 

Sekcja “Zaawansowane opcje podpisu PDF / PAdES”.

Jeśli ustawienie oznaczone numerem 8 jest zaznaczone, to podpis składany na PDFie (PAdES) jest dołączany do pliku. Przetwarza go przeglądarka PDF i weryfikuje jego poprawność / aktualność oraz integralność pliku. Dodatkowo istnieje możliwość podłączenia wizualizacji zawierającej treść: “Dokument podpisany przez: Imię Nazwisko, Data” a także symbolu graficznego z pliku – np. faksymile lub QR Kordu, zdjęcia osoby podpisującej logo firmy czy symbolu pieczęci. 

Ma to praktyczne znaczenie ponieważ osoba, która drukuje dokument (ewentualnie kolejna osoba składająca podpis) widzi informację, że dokument jest podpisany elektronicznie. Wizualizacja / faksymile nie ma żadnych skutków prawnych i podpis kwalifikowany jest ważny bez względu na to czy ustawienie jest włączone czy też nie.

 

Sekcja “Zaawansowane ocpje podpisu XAdES”

Po zaznaczeniu ustawienia oznaczonego numerem 9 tworzony jest tzw. Podpis Otoczony (ang. Enveloped) w sytuacji gdy skonfigurowany zostanie format XaDES wewnętrzny. Umieszczany jest on wewnątrz pliku XML.

Ustawienie 3 w sekcji Format podpisu = XAdES +
ustawienie 4 w sekcji Typ podpisu = Podpis wewnętrzny inaczej zwany Podpisem Otaczającym (ang. Enveloping).

Jeśli podczas dokonywania zmian stracili Państwo orientację w tym jakie opcje zostały zaznaczone a jakie nie, można przywrócić ustawienia początkowe korzystając z opcji “Ustawienia Domyślne” oznaczone numerem 10.

Konfiguracja pro CERTUM Smart Sign e-Sprawozdania 2020 (XML / PDF)

Aby podpisać sprawozdanie finansowe w oprogramowaniu proCertum Smart Sign w formacie XML należy wprowadzić następujące ustawienia (dla plików PDF dodatkowe ustawienia pkt 5 i 7):

1. Wybrać menu: Ustawienia

2. Następnie poniżej sub-menu: Podpis

3. W sekcji: Format podpisu: jest domyślnie ustawiony: XAdES (i tak ma pozostać)

4. Poniżej w sekcji: Typ podpisu: zmienić ustawienie na: Podpis wewnętrzny (inaczej otaczający – enveloping)

UWAGA: w najnowszym oprogramowaniu proCertum Smart Sign v 8.1.19 dostępnym od 28 lutego 2019 r. w sekcji Funkcja skrótu domyślnie ustawiony jest schemat SHA-256 czyli SHA-2 (czyt. SZA DWA) i nie ma możliwości zmiany. Ustawienie to jest istotne dla posiadaczy starszych Certyfikatów wydawanych w strukturze SHA-1 w celu zachowania zgodności. Wszystkie certyfikaty kwalifikowane CERTUM po 18 czerwca 2018 roku są wydawane w strukturze SHA-2.

5. Dotyczy plików PDF – W sekcji: Dodatkowe opcje podpisu: [ Odznaczyć ] Twórz podpis specjalny PDF (PAdES), gdy podpisywany jest dokument PDF

6. Poniżej ze słownika rozwijanego wybrać Wariant podpisu: Nie dołączaj dodatkowych informacji (BES)

7. Dotyczy plików PDF – W sekcji: Zaawansowane opcje podpisu PDF / PAdES: [ Odznaczyć ] Umieszczaj graficzny symbol podpisu w dokumencie PDF

8. W sekcji: Zaawansowane opcje podpisu XAdES: [ Zaznaczyć ] Twórz podpis dołączony (Enveloped), gdy podpisywany jest dokument XML podpisem wewnętrznym XAdES (inaczej podpis otoczony – enveloped)

Link do strony Ministerstwa Sprawiedliwości:

https://ekrs.ms.gov.pl/ 

Aktualności

Szkolenia